Lidmaatschap

 
Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. 
Sluit u ook aan bij NRK Folie en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie. Download hier de informatiefolder.

 
  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby/Belangenbehartiging
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 

Stikstof- en PFAS-crisis stort Nederland in recessie

“De voortdurende onzekerheid rondom het stikstofdossier en het PFAS-dossier leidt tot  opzeggingen van orders” zegt Niels Ruijter, directeur Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB). “Sommige bedrijven zien nu al een terugloop van 80%. Onze achterban wordt onevenredig hard getroffen door het risicomijdend gedrag van onze overheden. Uiteindelijk betaalt de hele maatschappij de rekening; een recessie ligt op de loer. Veel banen staan op het spel, ontslagen lijken onvermijdelijk. De kans op verkeersinfarcten in de toekomst neemt toe en spreek maar niet meer over de woningbouwopgave of de betaalbaarheid daarvan.”

NVTB roept politici op om nu noodmaatregelen te nemen. Een voorlopige oplossing ligt in een tijdelijk herstel van de situatie van vóór de stikstof- en PFAS-crisis. Daarmee zijn we uit de impasse en kan er in de tussentijd gezocht worden naar structurele oplossingen voor stikstof en PFAS. Maar er is meer nodig. Voor de lange termijn loert het gevaar van te weinig oog voor de totale milieubelasting van de gebouwde omgeving. Er is vooral een integraal- en consistent beleid nodig voor de totale milieubelasting. Maar nu zijn eerst snelle en duidelijke maatregelen nodig ter voorkoming van de recessie.

Woensdag 30 oktober 2019 is er een landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag, ondersteund vanuit de betreffemde bramche- en ondernemersorganisaties. 
De slogan van de actie is ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot!’ 


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Folie

Tel: 070-444 06 70
Fax: 070-444 06 61 

E-mail
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© VVF 2021