Lidmaatschap

 
Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. 
Sluit u ook aan bij NRK Folie en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie. Download hier de informatiefolder.

 
  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby/Belangenbehartiging
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 

Profiel

De vereniging is opgericht op 24 april 1975 en heeft op dit moment 9 leden die allen PE-film en/of PP-film produceren. De vereniging heeft daarmee een dekkingsgraad van ca. 70% van de Nederlandse markt. De vereniging is meer dan een contact platform en behartigt de belangen van de leden op 'niveau' in samenwerking met andere kunststoforganisaties zoals de NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) en de VMK (Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland). Invloed wordt uitgeoefend op overheden en belangenverenigingen. Men komt tweemaal per jaar bijeen om over de onderwerpen die voor de leden van belang zijn informatie uit te wisselen, daarnaast vindt uiteraard een schriftelijke uitwisseling van gegevens plaats.

Milieu en andere beheerssystemen

Een belangrijk gebied waarop de activiteiten van NRK Folie zich richten is het besluit verpakkingen, papier en karton,. NRK Folie is sterk betrokken bij de activiteiten van de VMK. Maar ook aan andere beheerssystemen, zoals Milieu (Integrale Milieu Taakstelling), Arbo, voedselveiligheid en kwaliteit wordt ruimschoots aandacht geschonken.De productie-omgeving is aan wijziging onderhevig. Kenden we enkele jaren geleden het fenomeen van de invoering van ISO 9000 nu worden bedrijven geconfronteerd met hygiëne management voor de productie van voedselverpakkingen.

Markt en economie

Jaarlijks wordt onderzocht wat de geproduceerde hoeveelheden film in de Nederlandse markt zijn. Elke foliefabrikant heeft te maken met de sterk fluctuerende grondstofprijzen en de concurrentie van de buitenlandse producenten. De markten verschuiven: export en import bieden kansen, leveren bedreigingen en kennen hun voetangels en klemmen. Informatie-uitwisseling over de ervaringen zijn essentieel. Het leveringsprogramma van de leden is in een overzichtelijke matrix samengevat.

Productontwikkeling

Innovaties op grondstofgebied, verwerkingsmogelijkheden en bedrukking van folies evenals de ontwikkeling van CEN productienormen krijgen aandacht binnen NRK Folie.

Interne bedrijfsorganisatie

De bedrijfsorganisatie moet voortdurend veranderingen ondergaan door wijzigende wetgeving en het Europeaniseren van de samenleving. Ook hier is een goede informatie-uitwisseling van groot belang. De vereniging springt steeds vroegtijdig op dit soort onderwerpen in en adviseert de leden over de aanpak. Opleiding van productie personeel is noodzakelijk. Door de vereniging is een blaasfoliecursus op LBO/MBO niveau ontwikkeld. Ook is er een flyer voor studenten waarin de NRK Folie bedrijven zich voorstellen en aangeven welke activiteiten ze studenten kunnen bieden.

Collectieve inkoop energie

Vanaf 2002 kopen de leden van NRK Folie collectief hun energie in. Om het draagvlak te vergroten heeft NRK Folie de collectieve energie inkoop overgedragen aan de NRK. Voordelen zijn:

  • wegnemen van de tijd om energie in te kopen,
  • inzicht en advies bij verbruik,
  • controle facturen
  • prijsvoordeel door volumegrootte,
  • soepele leveranciersbepalingen,
  • risicospreiding door in delen in te kopen.


Uiteraard is deelname aan de collectieve inkoopcontracten vrijwillig.

Inkoop- en verkoopvoorwaarden model

NRK FolieNRK Folie (voormalig VvF) heeft inkoop- en verkoopvoorwaarden in vier talen opgesteld.

Kosten lidmaatschap

Jaarlijks wordt in de ledenvergadering op basis van het activiteitenprogramma van het komende jaar contributie vastgesteld. In de contributie is ook opgenomen de afdracht voor het lidmaatschap van de NRK. Leden van NRK Folie zijn hiermee automatisch lid van de NRK.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Folie

Tel: 070-444 06 70
Fax: 070-444 06 61 

E-mail
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© VVF 2024