Lidmaatschap

 
Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. 
Sluit u ook aan bij NRK Folie en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie. Download hier de informatiefolder.

 
  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby/Belangenbehartiging
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 

Gespoten PUR vloerisolatie kan veilig worden toegepast

Gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast, concludeert het Kennisplatform gespoten PURschuim op basis van onafhankelijk onderzoek door TNO. Op basis van de huidige kennis is de kans op gezondheidsrisico’s klein, mits het aanbrengen van PUR vloerisolatie in lijn is uitgevoerd volgens de bestaande eisen en gestelde instructies.

Om ieder risico te minimaliseren heeft de industrie uit voorzorg aanvullende maatregelen getroffen waarmee de veiligheid en juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes verder wordt bevorderd, waaronder:
- Verbeterde communicatie met bewoners voorafgaand aan de verkoop, tijdens en na het aanbrengen van de isolatie zodat zij zich bewust zijn van de veiligheidsmaatregelen die worden genomen door de verwerker;
- Extra trainingen, examens en regelmatige inspecties voor gecertificeerde bedrijven waarin verwerkers getoetst worden op de juiste toepassing van veiligheidsmaatregelen voor zowel de verwerker zelf als de bewoner;
- Bewoners moeten buitenshuis zijn tijdens en minimaal twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte.

Het Kennisplatform benadrukt nogmaals dat het van belang is te werken met gecertificeerde bedrijven bij het aanbrengen van gespoten PURschuim voor isolatie in kruipruimtes. Gecertificeerde bedrijven worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling op de juiste implementatie van de veiligheidsmaatregelen.

Het Kennisplatform betreurt het dat enkele bewoners gezondheidsklachten hebben ervaren die zij in verband brengen met gespoten PURschuim. Op basis van de huidige informatie lijkt de kans klein dat er een link is tussen gespoten PURschuim en de gezondheidsklachten. De oorzaken van de gezondheidsklachten moeten per individueel geval onderzocht worden. Het is van belang dat de klachten zo grondig en op een zo wetenschappelijk mogelijke manier onderzocht worden, zoals bij de GGD. Het Kennisplatform biedt daarbij zijn volledige medewerking aan de GGD en de Nederlandse overheid aan.

Het Kennisplatform en de polyurethaanindustrie in zijn geheel nemen veiligheid en gezondheid zeer serieus en houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het Kennisplatform ziet graag dat de huidige en voortschrijdende kennisuitwisseling tussen onder andere de GGD, de overheid en andere kennisinstellingen wordt voortgezet. Het is in ieders belang dat de gezondheid van de verwerkers en bewoners te allen tijde gewaarborgd is.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek door TNO in het persbericht van Nuon.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Folie

Tel: 070-444 06 70
Fax: 070-444 06 61 

E-mail
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© VVF 2021