Lidmaatschap

 
Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. 
Sluit u ook aan bij NRK Folie en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie. Download hier de informatiefolder.

 
  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby/Belangenbehartiging
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 

Waste Free Oceans juicht goedkeuring EMFF toe

Het Europees Visserijfonds (EMFF) maakt het ondersteunen van projecten voor het ophalen van zwerfafval op zee door de visserij mogelijk. Dat komt omdat op 10 juli 2013 het Visserij Comité (PECH) van het Europees parlement het nieuwe Europees Visserijfonds (EMFF) voor de periode 2014–2020 heeft goedgekeurd. Het nieuwe Europees Visserijfonds, als belangrijkste financiële instrument onder het Algemene Visserij Beleid, schept nu ook mogelijkheden om projecten voor het ophalen, opslaan en bewerken van afval en zwerfafval op zee deels te financieren.

De deelname van de visserij bij het beschermen en herstellen van de mariene biodiversiteit en ecosystemen door het ophalen van afval uit zee, zoals het verwijderen van fantoomnetten en zwerfafval, wordt speciaal vermeld in het Europees Visserijfonds. Daarnaast kan het Europees Visserijfonds investeringen ondersteunen om infrastructuren in visserijhavens of aanmeerplaatsen te verbeteren om zo tot een betere milieubescherming te komen, te weten 'het ophalen, opslaan en bewerken van afval en zwerfafval'. Deze resolutie zal worden gestemd in de volgende plenaire zitting van het Europees Parlement.

Waste Free Oceans verwelkomt de beslissing van het Visserij Comité (PECH) om vergoedingen voor het ophalen van zwerfafval op zee mogelijk te maken en ziet het nieuwe Europees Visserijfonds als een belangrijke stap richting het herstellen van de zuiverheid van de Europese wateren, alsmede ook voor het ophalen van grondstoffen uit de zee. Het kan als een blauwdruk voor andere delen op aarde dienen.

De heer Bernard Merkx, mede-oprichter van WFO: “We zijn zeer verheugd dat de vele inspanningen van de afgelopen 3 jaar met deze positieve stemming worden beloond. De visserij zal nu nog meer aangemoedigd worden om op regelmatige en gestructureerde wijze bij opruimacties voor zwerfafval op zee in die gebieden waar dit dringend nodig is, actief te worden. Europa heeft hiermee ook de mogelijkheid geschapen om de afval inzamel bedrijven, de recycling industrie en andere betrokkenen bij deze activiteiten in de havengebieden te betrekken en zo de juiste infrastructuur voor de toekomst te verwezenlijken.
Ik roep hierbij uitdrukkelijk opnieuw de industrieleiders in de kunststofindustrie, retailers, brandowners, eigenaren van cruiseschepen, de commerciële scheepvaart en alle andere betrokken industrieën op, om nu ook hun deel van de verantwoording te nemen en de krachten te bundelen onder de vlag van Waste Free Oceans om zo met ingang van vandaag echt het verschil te maken”.

"Stichting Waste Free Oceans staat klaar om de leiding hierin te nemen en EU lidstaten, natio-nale ministeries, visserij organisaties, milieuorganisaties en andere serieuze betrokkenen te assisteren bij de opzet van speciale projecten om zwerfafval te stoppen met daaraan gelieerd het inzamelen en recyclen van het aanwezige zwerfafval, daarbij gebruik makend van de ervaringen die we in de diverse WFO projecten in de afgelopen periode hebben opgedaan”.

« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Folie

Tel: 070-444 06 70
Fax: 070-444 06 61 

E-mail
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© VVF 2021